top of page

OSNOVNI PODACI TVRTKE

 

NATALIO, obrt za specijalizirane dizajnerske djelatnosti, vl. Natalio Đangradović, Hebragova 38, 10000 Zagreb,

 

OIB: 85061862260

 

Obrt upisan u obrtničku komoru Dubrovnik, MBO 98163493 Br. obrtnice 19010107741 Br. reg. uloška 7741

 

Račun u Erste&Steiermärkische bank d.d. IBAN: HR4524020063206403670

 

Načini plaćanja prilikom kupnje putem web trgovine su:

 • Paypal

 • Općom uplatnicom ili internet bankarstvom

 

UVJETI KORISTENJA

 

OBRT NATALIO, obrt je koji se bavi dizajnom dekoracija i mirisnih svijeća te putem svoje internetske stranice www.natalio.hr pruža uslugu informiranja te uslugu internetske trgovine (web shop).

 

OPĆE ODREDBE I UVJETI PRODAJE PUTEM INTERNETSKE TRGOVINE

1.OPĆI UVJETI

1.1 Ovim se Općim uvjetima korištenja internet stranica i korištenja usluge Internetske trgovine, uređuje korištenje internet stranica od strane korisnika, te korištenje usluge Internetske trgovine.

1.2 U Općim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imaju sljedeće značenje:

Za potrebe ovih općih uvjeta NATALIO označava obrt Natalio

Internet stranice označava sve web, odnosno Internet stranice u vlasništvu NATALIO.

Korisnik znači svaku fizičku osobu sa prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske koja pristupa internetskim stranicama. Pojam korisnik uključuje i registriranog korisnika. Registrirani korisnik znači svaku potpuno poslovno sposobnu osobu, pravnu ili fizičku, koja se registrirala za korištenje usluge internetske trgovine na internetskim stranicama sa prebivalištem odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj ili izvan nje.

Usluga Internetska trgovina je usluga koja omogućuje registriranim korisnicima kupnju NATALIO proizvoda putem internetskih stranica.

1.3 Pristupom internet stranicama putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta.

2. OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

2.1 Korisnik se obvezuje da neće koristiti internet stranice na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima; unositi na internetske stranice ili distribuirati putem internetskih stranica bilo kakve sadržaje koji su u protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese i slično; mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na internetskim stranicama; koristiti internetske stranice za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba; koristiti internetske stranice za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima; unositi ili distribuirati putem internetskih stranica bilo kakav nelegalan software, uključujući, ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, ili slično; koristiti ove internetske stranice za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske , političke ili nekomercijalne promidžbe.

2.2 Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na internetskim stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka NATALIO ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu NATALIO ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim internetskim stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava, te prava trećih osoba.

2.3 Korištenjem sadržaja ovih internetskih stranica korisnik prihvaća:

 • sve rizike koji nastaju iz korištenja internetskih stranica

 • prihvaća koristiti sadržaj internetskih stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

2.4 NATALIO se u potpunosti odriče svake odgovornosti:

 • koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje internetskih stranica,

 • za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja internetskih stranica

 • za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja internetskih stranica.

2.5 Internetske stranice mogu sadržavati i dokumente, podatke, informacije kao i veze (“linkove”) do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati.

NATALIO nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. NATALIO se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s NATALIO samo zbog postojanja veze s internetskom stranicom.

2.6 NATALIO zadržava pravo izmjene sadržaja internetskih stranica, pravo ukidanja internetskih stranica, te pravo ograničavanja pristupa internetskim stranicama, sve bez najave, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.

2.7 NATALIO neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti internetskih stranica zbog

bilo kakvih tehničkih razloga.

2.8 NATALIO zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda.

2.9 NATALIO zadržava pravo spriječiti pristup internetskim stranicama IP adresama, (odnosno korisnicima) s kojih se vrše radnje protivne ovim Općim uvjetima, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

2.10 NATALIO niti na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa internetskim stranicama i usluzi internetske trgovine.

3. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

3.1 Korisnik prihvaća da je cjelokupan sadržaj internetskih stranica isključivo privatno vlasništvo NATALIO ili njegovih ovlaštenika. Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje ili mijenjanje na drugi način ovih internetskih stranica, bez izričitog pismenog odobrenja NATALIO, izričito je zabranjeno.

3.2. Kršenjem ovih Općih uvjeta poslovanja može doći do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava bilo kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

3.3 Korištenjem internetskih stranica korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja internetskih stranica na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe.

3.4 Radi izbjegavanja svake sumnje, NATALIO izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj internetskih stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja internetskih stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim internetskim stranicama.

3.5 Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.

3.6 Ukoliko je to izričito dopušteno na internetskim stranicama, korisnik će imati pravo skidati (“download”) određene sadržaje. U takvom slučaju korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu, te da će u odnosu na takav sadržaj u cijelosti poštivati odredbe ovih Općih uvjeta.

3.7 Stavljanjem podataka, uključujući fotografije, (“upload”) na internetske stranice od strane korisnika, isti postaju isključivo vlasništvo NATALIO.

4. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

4.1 Prije pristupa određenim sadržajima korisnici će biti obvezni dati NATALIO osobne podatke. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da su korisnici pristali na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se određenim osobama daje pravo da prikupljaju, koriste, obrađuju i prenose osobne podatke potrebne za korištenje internetskih stranica.

4.2 Označavanjem odgovarajuće ikone na internetskim stranicama, smatra se da korisnik pristaje na prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje osobnih podataka potrebnih za korištenje internetskih stranica, uključujući, ali se ne ograničavajući na:

 • suglasnost da NATALIO može sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i sprječavanja eventualnih zlouporaba;

 • potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga NATALIO na zadovoljstvo korisnika;

 • davanje podataka drugim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha.

4.3 NATALIO će čuvati osobne podatke samo koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon proteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka. NATALIO neće razotkriti osobne podatke trećim osobama, osim osobama iz njegove grupe trgovačkih društava.

4.4 NATALIO će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe. Omogućiti će korisnicima pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

4.5 Ukoliko korisnici imaju bilo kakvih pitanja vezano uz korištenje osobnih podataka mogu kontaktirati izravno NATALIO.

4.6 Ukoliko korisnici zatraže brisanje njihovih osobnih podataka, NATALIO će takve podatke ukloniti, no time pristaju da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na internetskim stranicama.

4.7 Prilikom davanja osobnih podataka, korisnik jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.

5. IZJAVA O SIGURNOSTI

5.1 NATALIO koristi Paypal kao uslugu za plaćanje.  PAYPAL primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – https://www.paypal.com/hr/webapps/mpp/paypal-safety-and-security. Kod plaćanja putem internetskog bankarstva, na svoju e-mail adresu ćete dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji treba uplatiti sredstva. Uplatu možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili putem uobičajenih načina plaćanja – banke, pošte, Fine ili sl. Po zaprimljenoj uplati, trgovina isporučuje uplaćene proizvode. Plaćene narudžbe mogu se preuzeti i osobno na lokaciji ateliera obrta Natalio:

Hebrangova 38

10 000 Zagreb

Hrvatska

6. KORIŠTENJE USLUGE INTERNETSKE TRGOVINE I REGISTRACIJA KORISNIKA

6.1 Korištenje usluge je dostupno isključivo registriranim korisnicima koji su punoljetni i potpuno poslovno sposobni, što potvrđuju korištenjem usluge Internetske trgovine.

6.2. Registracija korisnika se vrši putem internetskih stranica, prilikom čega će korisnik biti obvezan upisati određene osobne podatke i pristati na korištenje takvih osobnih podataka.

6.3 Nakon uspješne registracije, registrirani korisnik dobiva na korištenje korisničko ime i lozinku koji služe za autorizaciju korištenja usluge Internetske , te je obvezan čuvati tajnost korisničkog imena i zaporke. Ukoliko korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojeg korisničkog imena i/ili lozinke, on je odgovoran za sve moguće troškove izazvane korištenjem njegova korisničkog imena i/ili lozinke do trenutka dok ne obavijesti NATALIO putem kontakata objavljenih na web stranici o sumnji o neautoriziranom korištenju. Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili zaporkom.

6.4 Registracijom korisnik potvrđuje: da u cijelosti prihvaća ove opće uvjete, a naročito u dijelu u kojem se oni odnose na usluge Internetske trgovine; potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka; da daje NATALIO izričitu suglasnost da može, sukladno odredbama Opće uredba o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga,

potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da NATALIO navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika NATALIO i sprječavanja eventualnih zlouporaba.

7. NAČIN ODABIRA I NARUČIVANJA PROIZVODA

7.1 Registrirani korisnik pristaje da se kupnja putem usluge Internetske trgovine vrši na način da registrirani korisnik kupuje proizvode dostupne putem usluge Internetske trgovine na način da ih bira na temelju slike i osnovnog opisa proizvoda. Slike proizvoda su samo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i sl., NATALIO ne jamči potpunu sukladnost boja proizvoda s bojama kako ih registrirani korisnik vidi na zaslonu svog monitora.

7.2 Narudžba proizvoda se vrši elektronskim putem. Klikom na ikonu ‘DODAJ U KOŠARICU’ odabrani proizvod sprema se u virtualnu potrošačku košaricu, gdje kupac može povećati ili smanjiti broj istog već naručenog proizvoda, brisati ili mijenjati proizvode. Za nastavak procedure potrebno je kliknuti ‘KUPI’ gdje se nalaze svi odabrani artikli. Za odustajanje od kupovine potrebno je kliknuti ‘ODUSTANI OD KUPNJE’. Roba se smatra naručenom u trenutku kada registrirani korisnik prođe cijeli proces narudžbe. Na e-mail adresu kojom ste se registrirali kao kupac, dobit ćete potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane obrt Natalio.

7.3 Ukoliko NATALIO nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca telefonski ili putem e-mail-a, te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima opciju otkazati naručeni proizvod ili zatražiti zamjenski proizvod.

8. CIJENE PROIZVODA PUTEM USLUGE INTERNETSKE TRGOVINE

8.1 Cijene proizvoda izražene su u hrvatskim kunama (“HRK”) ili eurima (€) i ne obračunava porez sukladno zakonima koji se primjenjuju na području Republike Hrvatske, odn. sjedišta obrta Natalio.

8.2. Na kupovinu putem Internetske trgovine, NATALIO može odrediti određene popuste koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje, ili radi određenih akcijskih prodaja, odnosno određene vrste, grupe ili kategorije proizvoda . Popusti će biti jasno naznačeni uz proizvod na koji se popust odnosi.

8.3 Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde kupovine.

8.4 Potvrdom kupovine registrirani korisnici završavaju postupak kupovine putem webshop usluge. Ugovor o kupoprodaji je sklopljen u trenutku primitka plaćanja.

8.5 Cijena dostave kupljenih proizvoda nije uključena u iskazanu cijenu proizvoda na internetskim stranicama.

9. NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA PUTEM WEBSHOP USLUGE

9.1 Registrirani korisnici mogu plaćati proizvode na slijedeće načine, prilikom čega se izbor vrši na internetskim stranicama:

 • Paypal

 • internet bankarstvom

 

9.2 Prilikom plaćanja Paypal autorizacija se vrši automatski.

 

9.3 NATALIO će snositi sve manipulativne troškove autorizacije kartice korisnika.

 

9.4 Samo nakon uspješno obavljene autorizacije registrirani korisnik može izvršiti ili nastaviti kupovinu putem usluge Internetske trgovine . U slučaju neuspješne autorizacije postupak kupovine se prekida. Registrirani korisnik zaprima putem elektronske pošte ili internetske stranice potvrdu da li je autorizacija prošla uspješno ili neuspješno. Registrirani korisnik je odgovoran za ispravnost podataka koji su navedeni korištenjem usluge Internetske trgovine.

 

10. DOSTAVA PUTEM WEBSHOP USLUGE

10.1 Dostava proizvoda moguća je u Republici Hrvatskoj i izvan nje.

10.2. Za određene proizvode ili grupe proizvoda, koji će biti posebno naznačeni, dostava je moguća unutar određenih područja, odnosno zemalja.

10.3. Cijena dostave nije uračunata u cijenu proizvoda i posebno se naplaćuje. Za iznose veće od 1.000,00 kn za područje Republike Hrvatske, dostava je besplatna, a za iznose manje od 1.000,00 kn se naplaćuje 40,00 kn.

10.4 Za područja izvan Republike Hrvatske, za narudžbe iz zemalja Europske unije dostava se naplaćuje 20 eura (€)u kunskoj protuvrijednosti prema konverziji propisanoj Općim uvjetima,

U cijenu dostave nisu uključeni troškovi uvoznog carinjenja, pristojbi i ostalih upravnih i poreznih davanja (PDV, VAT, DDV i sl.) u zemlji u koju se dostava obavlja. Registrirani korisnik (kupac) preuzima obvezu uvoznog carinjenja i snosi troškove pristojbi i ostalih upravnih i poreznih davanja.

10.5. Za ostale zemlje izvan EU, cijena dostave se naplaćuje prema važećem cjeniku HP dostavne službe. U cijenu dostave nisu uključeni troškovi uvoznog carinjenja, pristojbi i ostalih upravnih i poreznih davanja (PDV, VAT, DDV i sl.) u zemlji u koju se dostava obavlja. Registrirani korisnik (kupac) preuzima obvezu uvoznog carinjenja i snosi troškove pristojbi i ostalih upravnih i poreznih davanja.

10.6 Nakon što NATALIO potvrdi narudžbu, a najkasnije u roku od 48 sati, ako narudžba pada ili se dostava ima izvršiti u neradne dane, počinje teći rok za dostavu proizvoda, te će registriranom korisniku kupljeni proizvodi biti isporučeni u sljedećim rokovima:

 • do 5 radnih dana za područje Grada Zagreba,

 • do 7 radnih dana za ostalo područje Republike Hrvatske

 • od 5 do 12 radnih dana za područje otoka Republike Hrvatske

 • do 15 radnih dana za ostala područja izvan Republike Hrvatske.

10.7 U slučaju predviđenog kašnjenja isporuke radi više sile i/ili bez krivnje NATALIO, te ukoliko iz bilo kojeg razloga registrirani korisnik (kupac) nije dostupan na kontakte koje je naveo prilikom registracije kako bi ga se o istome obavijestilo NATALIO ne odgovara za kašnjenje isporuke.

10.8 Korisniku će proizvodi biti isporučeni na adresu dostave koja je navedena prilikom registracije korisnika (kupca), a ukoliko registrirani korisnik (kupac) nije osobno dostupan ili ne prima dostavu na adresu koju je naveo kao adresu dostave bit će mu ostavljena poruka s brojem kojeg će moći kontaktirati ili se dostava može preuzeti od strane druge osobe (punoljetni član domaćinstva, ovlaštena osoba od strane registriranog korisnika) uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta.

10.9 Registrirani korisnik je obvezan prilikom preuzimanja pošiljku pregledati, vidljiva oštećenja prijaviti izravno dostavljaču, te odbiti primiti oštećenu pošiljku. Potpisom dostavnice i primitkom računa registrirani korisnik potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled i da nema primjedbi na oštećenja na transportnim pakiranjima.

10.10 Ukoliko registrirani korisnik odbije primiti pošiljku zbog utvrđenih i vidljivih oštećenja na transportnim pakiranjima, dužan je ispuniti odgovarajući obrazac dostavne-kurirske službe u vezi oštećenih pošiljaka, te putem e-mail-a odmah, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana obavijestiti NATALIO da li želi ponovljenu isporuku ili povrat novca. Po primitku reklamirane pošiljke i odgovarajućeg obrasca NATALIO se obvezuje na zahtjev registriranog korisnika u rokovima propisanim za dostavu izvršiti ponovljenu dostavu ukoliko se radi o proizvodu koji se nalazi na zalihama kod NATALIO ili na zahtjev registriranog korisnika izvršiti povrat novca.

10.11 Ukoliko registrirani korisnik ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga odnosno odbije ispuniti odgovarajuće obrasce, NATALIO zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova.

11. UVJETI PRODAJE

Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

11.1 Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu obrt Natalio za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika obrt Natalio, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

11.2.Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem NATALIO web trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: narudžbe sa Interneta.

11.3.Ugovor stupa na snagu i obvezuje u trenutku zaključenja narudžbe i izrade računa.

11.4.Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.

11.5.Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti obrt Natalio o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na obrt Natalio, Hebrangova 38, 10000 Zagreb) ili elektroničkom poštom na dangradovicnatalio@gmail.com, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

11.6.Također, za jednostrani raskid Ugovora (link na OBRAZAC) korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju obrt Natalio bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

11.7.Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

11.8.Ako registrirani korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada obrt Natalio ,odnosno NATALIO web trgovina zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je registrirani korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat sredstava bit će izvršen na isti način na koji je registrirani korisnik izvršio uplatu. U slučaju da registrirani korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat.

Povrat novca obrt Natalio može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

11.9. Registrirani korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu obrt Natalio, Hebrangova 38, 10000 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je obrt Natalio, odnosno NATALIO web trgovini, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe registrirani korisnik snosi sam.

11.10.Registrirani korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju registrirani korisnik biti će obaviješten. Ukoliko se nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili uporabe, tada NATALIO nije dužan izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen korisniku o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.

11.11. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, na odnose između potrošača (registriranog korisnika) i prodavatelja u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu, primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) o odgovornosti za materijalne nedostatke.

Potrošač je obavezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka bez odgađanja, a najkasnije u roku od 2 mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.

Kao prodavatelj, ne odgovaramo za materijalni nedostatak prodane stvari koji se pokaže nakon proteka dvije godine od datuma prodaje stvari.

12. IZJAVA O KONVERZIJI

12.1 Za registrirane korisnike (kupce) koji imaju prebivalište ili boravište, odnosno sjedište izvan Republike Hrvatske, i plaćaju u valuti koja nije hrvatska kuna (HRK, sva plaćanja biti će izvršena u hrvatskim kunama (HRK), a iznos za koji će biti terećena vaša kreditna kartica dobiva se kroz konverziju cijene iz eura (€) u hrvatske kune (HRK) prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne banke.

12.2 Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj internetskoj stranici.

13. OSTALI UVJETI USLUGE INTERNETSKE TRGOVINE

13.1 NATALIO ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati registriranom korisniku i trećima:

 • uslijed neautoriziranog korištenja korisničkog imena i lozinke ili je povezana sa takvim korištenjem

 • u vezi s upotrebom ili zlouporabom korištenja usluge Internetske trgovine, ako predmetna šteta nije nastala krivnjom NATALIO

 • ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja usluge Internetske trgovine

13.2 Na korištenje usluge Internetske trgovine primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o elektroničkoj trgovini i ostalih zakona koji se odnose na pružanje i korištenje usluge Internetske trgovine.

14. IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

14.1 NATALIO zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Registrirani korisnici su dužni prilikom svakog korištenja internetskih stranica, te posebno usluge Internetske trgovine, provjeriti važeće Opće uvjete. Važeći opći uvjeti bit će objavljeni na internetskim stranicama.

14.2 Za korištenje usluge Internetske trgovine važeći su Opći uvjeti na snazi u trenutku primitka cijene za naručeni proizvod.

14.3 Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu.

14.4. Posebnom regulativom Europske Unije, od 15.02. 2016., diljem cijele EU, sporove vezane uz internetsku kupnju biti će moguće riješiti putem platforme kojoj možete pristupiti ovdje: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR

To znači da, ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU( neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda i sl.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 24 službena jezika EU.

Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu, te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

bottom of page